Zavod za geotehniku je organizaciona cjelina Tehničkog instituta d.o.o. Bijeljina. Osposobljena je za obavljanje projektno - istraživačkih radova iz oblasti geologije i geotehnike, neophodnih za potrebe planiranja, projektovanja, izgradnju objekata nisko i visokogardnje.

Zavod ispunjava sve uslove u pogledu registracije, kadrova, tehničke opremljenosti i radnog prostora, koje moraju ispunjavati ovlaštena pravna lica za obavljanje stručnih poslova i izradu dokumentacije, koji su utvrđeni propisima iz oblasti geologije i geotehnike.

Stručni tim Tehničkog instituta, Zavoda za geotehniku, obavlja stručne poslove za potrebe izrade dokumentacije (elaborati, projekti, izvještaji, stručna mišljenja).


DJELATNOST ZAVODA ZA GEOTEHNIKU

• Istraživanja i upoznavanja razvoja sastava
i građe geološke sredine terena.
• Izrada geoloških karata, različite namjene i razmjere (geološke, hidrogeološke, inženjerskogeološke),
• Projektovanje, izvođenje i obrada
geološko – geotehničkih istraživanja,
• Utvrđivanje geološko-geotehničkih karakteristika tla i terena, izrada geotehničkih podloga za izgradnju objekata, planiranje prostora i
zaštitu životne sredine,
• Istraživanje eksploataciono bilansnih rezervi i kvaliteta građevinskih materijala,
• Utvrđivanje pojava nestabilnosti terena
(klizišta, odroni, malo nosiva tla),
• Projektovanje i izvođenje istražnih bušotina, laboratorijskih ispitivanja, kontrole kvaliteta i opita "in situ" (pijezometri, presiometri, inklinometri, penetracija SPT, DPM i DPC);
• Geotehničko-geomehanički nadzor i
kontrola kvaliteta materijala ugrađenih u
trup puta i drugih objekata),
• Izrada geoloških i geotehničkih izvještaja,
elaborata geotehničkih podloga i projekata;
• Izrada naučnih studija,
• Publikacija stručnih i naučnih radova.


Zavod za geotehniku posjeduje savremenu terensku i laboratorijsku opremu za geomehanička ispitivanja, neophodnu za obavljanje poslova iz svoje djelatonosti.

Terenska ispitivanja izvode se sledećom opremom:

• Garniture za bušenje BAD – 150
• Garniture za bušenje GCR – 300
• Garnitura za bušenje „Janez“ 600
• Ručne graniture za bušenje "DOLAP"
• Dinamički penetrometar DPM
• Dinamički konusni penetrometar DCP
• Kružna ploča  300 mm
• Kružna ploča sa padajućim tegom i
memorijom i GPS prijemnikom
• Vane test (krilna sonda)
• Džepni penetrometar

 


Tehnički institut posjeduje najmoderniju laboratorijsku opremu firme Controls Milano.

Laboratorija za geomehaniku osposobljena je za sledeće ispitivanja uzoraka i materijala:

• Kompletne identifikaciono-
klasifikacione karakteristike,
• Otporna svojstva (direktni uslovi) i
deformabilna svojstva (edometarski uslovi),
• Opiti zbijanja i nosivosti (Proctor i CBR),
• Ispitivanje svojstava materijala
u dinamičkim uslovima.

 


Djelatnost Zavoda za geotehniku ogleda se u izradi brojnih elaborata, projekata, izvještaja na mnogim poslovima, kao što su:

• geotehnički uslovi za izgradnju autoputa u Koridoru Vc,
• geotehnički uslovi za izgradnju autoputa E – 661 – Gradiška – Banja Luka,
• geotehnička istraživanja za izgradnju putnih objekata (zaobilaznice, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci),
• geotehničke podloge za uslove planiranja i izgradnju objekata različitih namjena,
• geotehnička istraživanja uslova sanacije nestabilnosti terena,
• ispitivanja zbijenosti podloge.
 

Poslednje ažurirano četvrtak, 25 oktobar 2012 12:24
 
Geology Institute

 

 

• Izrada projekata detaljnih geoloških istraživanja za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina (ugalj, metalične mineralne sirovine, građevinskih materijala, podzemne vode).
• Izrada elaborata o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje stambeno – poslovnih objekata, proizvodnih hala, klizišta, linijskih objekata, vještačkih akumulacija vodosnabdijevanja.
• Projekati detaljnih geoloških istraživanja ležišta šljunka i pijeska u riječnim tokovina ili njihovom zaleđu.
• Projekati detaljnih geoloških istražnih radova za Glavni projekat HE "Ustiprača" na rijeci Prači, HE „Dub“ na rijeci Prači, HE Sutjeska, MHE na rijeci Bosna kod Doboja.
• Geomehanička i hidrogeološka istraživanja terena na lokacijama za koje je rađena projektna dokumentacija.
• Elaborati o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena na više ležištu krečnjaka u Republici Srpskoj.
• Elaborat o rezultatima istraživanja i ispitivanja terena na području groblja "Spasine" (Sjeverna završna kosina PK "Bogutovo Selo").
• Projekti sanacije više klizišta duž saobraćajnic u Republici Srpskoj.
• Projekti sanacije više klizišta koja su ugrožavala različite građevinske objekte.
• Preko 400 elaborata o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje stambenih, stambeno – poslovnih, poslovnih objekata u Republici Srpskoj.
• Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje mreže kanalizacije u Bijeljini.
• Elaborat o geotehničkim istraživanjima u koridoru trase magistralnog gasovoda "Sava": rijeka Drina – Novi Grad; nivo: Glavni projekat
• Elaborat o geotehničkim istraživanjima za izgradnju obilaznog puta oko grada Bijeljine, grada Modriče.

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas23
mod_vvisit_counterJuče177
mod_vvisit_counterOva sedmica490
mod_vvisit_counterProšla sedmica711
mod_vvisit_counterovaj mjesec2355
mod_vvisit_counterProšli mjesec4009
mod_vvisit_counterSvi dani212017

Pretraživanje

Ekološka stanica

Arhiv za tehničke nauke